از مهمترین بخش‌های عملیاتی حسابداری، خزانه داری یا حسابداری خزانه می باشد.خزانه در لغت به جایی که اموال و وجوه نقد را در آن نگهداری می شود اطلاق می گردد. خزانه داری، به عنوان یکی از واحدهای برجسته و مؤثر در امور دخل و خرج محسوب می شود. خزانه علاوه بر تمرکز و پرداخت وجوه ، وظیفه هماهنگ کننده دریافت ها و پرداخت ها را از نظر زمانی ، با برقراری مجموعه ای از کنترل های مالی را بر عهده دارد و نقش قابل ملاحظه ای نیز در تنظیم امور ایفا می کند.خزانه‌داری از جمله قسمت‌هایی در شرکت می‌باشد که اهمیت آن برای مالکان و مدیران واحد تجاری مهجور مانده استما در این قسمت سعی بر آن داشته‌ایم که تا حد امکان وظایف وا...

ادامه مطلب